logo_no

Drømmedalen er et modell for en alternativ måte å leve på.

Drømmedalen er et enestående autentisk sted med et essentielt budskap . Det tiltrekker mennesker som ønsker å lære med og fra naturen, ved hjelp av billedkunst, og ved å leve sammen med en flokk hester. Livet her oppe er fyllt med enkle jordnære aktiviteter. Det som teller her er den naturlige veien, tidsløshet, positiv glede og indre frihet.

tina_round

OM MEG SELV

Drømmedalen er resultat av en lang historie. 

Jeg ble født og har vokst opp i München, Tyskland. I 1997 flyttet jeg til Sollia, den lille idylliske fjellbygda sørøst for Rondane. Drømmedalen har blitt mitt hjem, en livsfilosofi og stedet der jeg produserer min kunst. Her i denne tilbaketrukkne villmarken lever jeg i harmoni sammen med hestene.

Art_round

MIN KUNST

Jeg reflekter omkring spørsmålsstillingen om kunst kan forandre vår oppfatting av natur. Evner kunst til å forandre våre økologiske verdier?

Jeg er billedkunstner og tok min utdannelse på Statens Kunstakademi i Oslo, fra 1992 til 1998. Jeg har jobbet som en professjonell visuell kunstner siden da. Hovedsaklig jobber jeg med kunstprosjekter i offentlig rom, og med utstilinger. Av og til gjennomfører jeg også kunstprosjekter på forskjellige skoler. Jeg jobber innenfor diverse media avhengig av oppgave og tema – det kan være alt fra maleri, tegning, fotografi, installasjon, lydkunst, kunst i natur, performance, tredimensionale objekter eller fotografi.

I de senere år har jeg blitt veldig interessert i landskaps- og dyremaleri. Min vision er å gi dette fagfeltet en ny vri ved å knytte den konseptuelle tankegangen fra installasjonskunsten opp mot maleriets representative magi. Maleriene mine er inspirerte fra klassisk landskapsmalerier fra 17 hundre tallet opp til det 20.de århundre. For meg er sirkelen en metafor for verdenen. Sirkelen beskriver uendelighet, tidsløshet, en relasjonel tilstedeværelse – alt er forbunnet med alt annet i naturen. Sirkelen er også øyet som iaktar, planetene, en magisk form slik som Alice in Wonderland som titter igjennom sitt kikkehull. Derfor maler jeg ofte runde bilder. De fleste vinduer er firkantete. Fra mitt kunstverkstedsvindu ser jeg landskapet igjennom et rundt vindu.

horses_round

DRØMMEDALENS VEI MED HESTER 

Å være med hester. 

Jeg holder hester utendørs hele året rundt, og forsøker å tilrettelegge for et liv som er så nært opp til de spesifiske behov som arten har, dog i et harmonisk samvær med oss mennesker. Hestesko har blitt erstatttet med barfotgang, bitt med bittløse alternativer eller til og med kun med en halsring, og saler har blitt erstattet med pads uten stigbøyler. Min drømm er å utvikle et ekte og dypt vennskap med hester, så at alle felles aktiviteter mellom hest og menneske er basert på fri vilje.  Jeg elsker å galloppere igjennom skogene så at både hesten og meg føler seg fri og smelter sammen, blir ett i en dans av gledesfyllt kraft. Det er en lang reise for at dette blir mulig. Det tar tid til å utvikle en finstemt fornemmelse for hvert hest sin personlighet og for å forstå hva hesten sier. Gjensidig respekt uten bruk av dominans og press er det som skal til for å ha en to-veis dialog med hesten. Det er nødvendig med gi slipp på forutintatte ideer, eller å legge press på seg selv og gjerne ville være perfekt. En må åpne opp, og forbli tillitsvekkende fra insiden og ut. Hesten venter på oss inntil vi har blitt klar og autentisk i vårt utrykk. Hesten agerer som et speil og reflekterer til og med de mest subtile forandringer i oss. Ved å utvikle en ærlig relasjon blir det mulig å erfare indre og ytre frihet sammen. Det handler ikke om å gjøre saker og ting med hesten, det handler om det å være. Å være med hester.

 

POLITISK ENGAGEMENT

Ved å jobbe innenfor kryssningsfeltet med relasjonsbygging til dyr, og utvikling av et kunstnerisk språk, kan vi skape helt nye og innovative modeller for å forholde oss til naturen på. 

Et nettverk av Drømmedalens venner har formet seg siden det ble grunnlagt i 2006. Vi tror at verdenen trenger gode eksempler like mye som dyypgående informasjon. Å kunne påvirke mennesker til å lytte bedre til naturen og til å engasjere seg i økologiske kunstprosjekter, og til å reflektere sine kulturelle vaner kan ha en langvarig effekt. Positiv forandring kan bare foregå innenfra og ut, ikke ved bruk av dominans og revolusjon. Vi er selv natur og vi er mere likt enn forskjellig til våre felles jordbeboere – dyrene. Vi kan lære av dem å vokse også spirituelt. Dersom vi forandrer vår iaktagelse kan vi kanksje også forandre våre ubevisste måter å kommunisere med dem. For å kunne være i stand til å møte vår tids utfordringer feks. når det gjelder klimaforandringer trenger vi å erstatte konsumervaner med noe som gir oss en større tilfredsstillelse. I Drømmedalen praktiserer vi aktsomhets meditasjon og langsome former av yoga. Det lærer oss å lytte til vår egen natur, til kroppen, til tankeaktivitetene. I steden for å være slaver av våre tanker kan vi bli bevisst hvert øyeblikk, og det fører til mere delaktighet og glede. Vi har forresten et vegant kosthold.

Vi oppfordrer folk til å følge sine egne drømmer, og til å lytte til sitt hjerte. Hvordan kan enhver av oss bidra på en god måte til verdenen, og utvikle seg til en ansvarlig jordbeboer?